پیدا

97لعنتی بسه تموم شو

درخواست حذف اطلاعات

چرا این سال 97 لعنتی تموم نمیشه؟؟ چرا 96 عین برق گذشت ولی 97نمیره؟؟؟دلم تنگه... بعد از پدر و اقاجون دیگه نمیتونم رفتن یا حتی مریضی ی رو ببینم... سید امروز فوت شد... خدا رحمتش کنه.... پدرجون امروز صبح بستری شد... کلی گریه ...طاقت مریضی پدرجونو ندارم...خدایا بسه???????? ماست میکنم بسه????????دوسش دارم... دلم آشوبه...ب ک فک کنم پیششه پیام دادم جواب نداد???? خدایا حالش خوب باشه... دوستت دارم خداجونم... رفتیم عیادت موقع برگشت برامون فلق خوند گفت بخونید برید... اللهم اغفرلی الذنوب ی تحبس الدعا...????????????