پیدا

ش تگی دل...

درخواست حذف اطلاعات

دلم خیلی تنگه... خیلی... امشب مث ب ج م و دوروزه همو ندیدیم... امشب گفتی دوست داری مغزت اروم باشه... دلم ش ت... خیلی سخته تمام روز تو نگرانی باشی که کی ببینیش ولی یهو همچین حرفی بشنوی... شاد ترین روزهای جوونیمو ازم گرفتن...الهی ک یک روز شاد نبینن...حال خوبی ندارم... خیلی خساست پدیده رذلیه...حتی قویترین عشق ها رو از پا درمیاره...